Music Against Drugs ry:n näkemys ehkäisevän työn kehittämisestä ja ehkäisevän työn riittävien resurssien varmistamisesta

Music Against Drugs ry näkee ehkäisevän työn kehittämisessä sosiaalisen vahvistamisen ja osallisuuden edistämisen erittäin oleellisiksi keinoksi sekä ennaltaehkäistä päihteiden käyttöä että minimoida muita yksilöä syrjäyttäviä tekijöitä. Näkemyksemme mukaan sosiaalisen vahvistamisen tulee olla keskiössä kaikissa eri lasten ja nuorten toimintaympäristöissä (päiväkodit, peruskoulu, harrastustoimintympäristöt jne.), ja tämä edellyttää kautta linjan panostamista siihen, että ymmärrys sosiaalisen vahvistamisen ja …

Lue lisää…