DIGI-INK


Keväällä 2020 käynnistämme uuden kolmivuotisen Digi-Ink-kehittämishankkeen (2020-2022). Digi-Ink-hankkeessa kehitetään yhdistyksen Ink-tiimitoiminnan pohjalta digitaalinen toimintamalli, johon nuorilla on mahdollisuus osallistua valtakunnallisesti, asuinpaikasta riippumatta. Kehittämishankkeen tavoitteena on 18–29-vuotiaiden nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen osallisuuden sekä työelämä- ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen.

Lisää infoa toiminnasta lisätään verkkosivuille hankkeen kehittämisen myötä.