Kalasta Kaveri

Kalasta Kaveri -kampanjan tarkoitus on auttaa löytämään verkossa olevia yhteisöjä. Tervetuloa kampanjan verkkosivuille! Eri ihmisille sopivat erilaiset tavat vähentää omaa yksinäisyyden tunnetta ja yksi näistä tavoista voi olla verkosta löytyvät paikat ja keskustelut. Positiivista on, että voit vaikuttaa yksinäisyyteen omassa elämässäsi vaikka se vaatisikin epämukavuusalueelle menemistä. Kokeilla kannattaa aina, eikä pidä luovuttaa. Älä jää yksin, vaan kalasta itsellesi kaveri!


Yhteisöjä verkossa

YKSINÄISYYDEN ABC

  • Joka kolmas kokee yksinäisyyttä jossain kohtaa (Statista 2022).
  • Yksinäisyys on eri asia kuin yksinolo – yksinäisyys ei ole valinta. 
  • Yksinäisyyttä voi kokea vaikka olisi ihmisiä ympärillä.
  • Yksinäisyys voi aiheuttaa eristäytymistä, ahdistusta ja masennusta.
  • Se voi johtaa päihteiden käytön ja uhkapelaamisen lisääntymiseen.
  • Koronapandemia vaikutti suuresti yksinäisyyden kasvuun.

YKSINÄISYYDESTÄ

Yksinäisyys on yleinen ongelma Suomessa. Lähes kolmannes korkeakouluopiskelijoista koki itsensä yksinäiseksi (THL 2021) ja 28% oppilaitosten henkilökunnasta kokee, että heillä ja kollegoilla ei ole resursseja kohdata nuorten yksinäisyyttä (HelsinkiMissio 2022).
20-24 -vuotiaiden nuorten yksinäisyyden kokemukset ovat kaksinkertaistuneet syksyn 2020 ja alkukesän 2021 välillä (Kauppinen, Lahtinen & Haikkola 2021).

Yksinäisyyttä voidaan määritellä eri tavoin. Sosiaalinen yksinäisyys johtuu sosiaalisten verkostojen puutteesta, eli elämä rullaa pelkästään peilikuvan voimalla eikä tunne kuuluvuuden tunnetta yhteisössä. Emotionaalinen yksinäisyys tarkoittaa, ettei koe ketään niin läheiseksi, että voisi olla täysin avoin. Ihminen voi kuulua ryhmään, mutta kokee itsensä yksinäiseksi päänsä sisällä. 

Yksinäisyydestä voi seurata lukuisia haitallisia vaikutuksia elämään ja arkeen. Se altistaa ahdistuneisuudelle ja masennukselle sekä voi edistää syrjäytymistä. Yksinäisenä saattaa hakea lohtua esimerkiksi päihteistä ja uhkapelaamisesta, jotka kuitenkin suistavat vain syvempiin vesiin. (Mehiläinen 2022.)


Lähteet:

Statista 2022: Feeling of loneliness among adults 2021, by country. Statista Research Department 29.11.2022.
https://www.statista.com/statistics/1222815/loneliness-among-adults-by-country

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2021: KOTT 2021 – Tilastokuviot. https://www.terveytemme.fi/kott/graph/userselect.php?kuvio=gender_sector_year_2021&osoitin=ko_mentalht_lonely

HelsinkiMissio 2022: School-to-Belong_Yksinaisyyskyselyn-tulokset_2022-1.pdf.
https://www.helsinkimissio.fi/wp-content/uploads/2022/11/School-to-Belong_Yksinaisyyskyselyn-tulokset_2022-1.pdf

Kauppinen, Lahtinen & Haikkola 2021: Näkökulma 80: Nuorten yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät korona-aikana. Nuorisotutkimusseura. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma80

Mehiläinen 2022: Mitä on yksinäisyys? https://www.mehilainen.fi/mielenterveys/yksinaisyysKALASTA KAVERI -KAMPANJA SOMESSA: