Meidän matka MAD:lla


“En ajatellut ennen Ink-tiimiin liittymistä, että se ja sen tuomat kokemukset voisivat vaikuttaa minuun ja elämääni näin paljon. Sain työskennellä mahtavien ihmisten kanssa ja toteuttaa toiveitani ja oppia paljon uutta. “  Janna

Haimme Music Against Drugsille samoista syistä. Kouluissamme koulutukseen kuuluva harjoittelu tuli ajankohtaiseksi ja tarvitsimme paikan, jossa voisi suorittaa ohjaavan toiminnan oppimistavoitteita. Loppu tiimijaksosta toteutimme yhteistyökumppaneiden kanssa itsetuntoon ja mielenterveyteen liittyviä ryhmänohjauksia, joiden tiimoilta saimme sekä suunnitella sisällön että toteuttaa ohjauksellisia harjoituksia eri kokoisille ja taustaisille ryhmille. Toiminta sisälsi sekä keskustelua että toiminnallista tekemistä.

Tavoitteenamme oli järjestää itsetuntoa sekä mielenterveyttä tukevaa ohjelmaa. Käytössämme oli monenlaisia eri harjoituksia ja materiaaleja muun muassa Oivamieli- sivustolta sekä valmiita pohjia Mielenterveysseuran sivuilta. Me esimerkiksi maalasimme itsetunnon maisemia, kävimme läpi ja uudelleen määrittelimme vahvuuksia,  pohdimme itsetunnon ja mielenterveyden merkitystä ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä jaoimme omia kokemuksiamme asioiden tiimoilta.

Vastaanotto oli positiivinen. Kaikki lähtivät mukaan tekemiseen oman motivaationsa, sekä kykynsä mukaan ja tekemisen ympärille syntyi hyviä jopa syvällisiä keskusteluja. Pystyimme luomaan turvallisen ja luotettavan ilmapiirin keskusteluille. Ohjauksen osalta tavoitteet täyttyivät hyvin ja pysyimme myös suunnitelluissa aikatauluissa. Ohjelmasta ja sen rakenteesta saimme hyvää ja rakentavaa palautetta. Jatkoa ajatellen saimme käytännön kokemusta ryhmänohjaamisesta, sisällön tuottamisesta sekä verkostoitumisesta.

Tiimi aika oli antoisaa ja mukavaa. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin. 🙂

Janna Salminen & Noora Manninen