Mitä Pinnalle!-kampanja meille opetti?

Tämän kevään Ink-tiimitoiminnan yhteiskunnallisen markkinoinnin tiimi (eli tuttavallisemmin Yma-tiimi) otti haasteekseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen. Music Against Drugs ry:n sosiaalisen median kanavissa toteutetun kilpailun tuloksena kampanja sai upean ja tavoitetta hienosti kuvaavan nimen Pinnalle!. Kampanjan pääasiallisiksi tavoitteiksi hahmottuivat nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, ajankohtaisen ja nuorisolähtöisen tiedon hankkiminen sekä jakaminen, nuorten osallisuuden lisääminen sekä nuorten oman äänen kuuluviin saaminen. Näitä asioita lähdimme tavoittelemaan teettämällä kyselytutkimusta kohderyhmälle, jalkautumalla unelmakarttatyöskentelyn myötä nuorten pariin, julkaisemalla somehaasteen #pinnalle sekä järjestämällä Pinnalle! -seminaarin. Seminaarin tarkoituksena oli tuoda esiin nuorten näkökulmaa syrjäytymiseen liittyen nuorten kanssa työskenteleville tai muuten asiasta kiinnostuneille.

Hyppäsin itse Yma-tiimiin ja  Pinnalle!-kampanjaan mukaan 3 viikkoa ennen seminaaria. Täytyy sanoa, että kesken kaiken täydessä vauhdissa olevan kampanjan suunnittelun ja toteutuksen sisäistäminen ei ole ihan helppo homma. Uudessa paikassa kaikki on uutta ja vaatii totuttelua. Usein ensimmäinen viikko menee lähinnä hämmästellessä. Nyt kuitenkin vaadittiin nopeaa projektiin orientoitumista ja keskeneräisten asioiden eteenpäin viemistä höyryjunan tavoin. Matka oli täynnä kompurointia ja harha-askelia, mutta myös suuria ilon ja onnistumisen kokemuksia.

Kaiken kaikkiaan Pinnalle! oli opettavainen ja hedelmällinen kokemus meille kaikille sen eri vaiheissa mukana olleille tiimiläisille. Kampanjan myötä opimme tiimien välistä yhteistyötä, toisten osaamisen tunnistamista, avun pyytämistä sekä virheiden kautta oppimista.  Ymmärsimme myös toimivan sisäisen viestinnän tärkeyden projektin sujuvuuden kannalta. Pinnalle! käsittelee tärkeää aihetta, ja se on vähintäänkin herättänyt keskustelua ja poikinut yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Tästä voimme huomata, että yhteiskunnallisen markkinoinnin kampanjoille on jatkuvasti enemmän tarvetta, sillä ainakin osa meistä on hiljalleen herännyt siihen, että muutosta täytyy saada aikaan. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on iso tavoite, mutta toivottavasti Pinnalle! sai muutoksen pyörät pyörimään edes hieman nopeammin. Vaikutetaan yhdessä!


Miia Itkonen-Purhonen
Kirjoittaja on Ink-tiimin Yma-tiimissä toimiva markkinoinnista ja viestinnästä innostunut tradenomiopiskelija.

Miian löydät myös Linkedinistä: https://www.linkedin.com/in/miia-itkonen-purhonen/
Tutustu Miian osaamiseen: https://miiitkonen.wixsite.com/portfolio


Haluatko sinä päästä toteuttamaan yhteiskunnallisen markkinoinnin kampanjaa lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden teemoista? Lue lisää tiimiharjoittelusta ja hae mukaan syksyn Ink-tiimiin täältä.