”On tärkeää osata sanoa ei”

Osallistuin kaksipäiväiselle mielenterveyden ensiavun peruskurssille, MTEA1, joka on Mieli ry:n suunnittelema kokonaisuus. Kurssilla käsiteltiin laajasti erilaisia mielenterveyden osa-alueita niin arkisemmista elämänhallintaan sekä ihmissuhteisiin liittyvistä aiheista kriiseihin sekä itsemurhaa suunnittelevan henkilön auttamiseen. Teimme erilaisia mukaansatempaavia toiminnallisia harjoituksia ja aiheet saivat aikaan paljon keskustelua osallistujien kesken. Kukin sai osallistua keskusteluun tai olla osallistumatta, mikäli esimerkiksi aihealue oli itselle liian raskas. Ketään ei haluamattaan siis pakotettu mukavuusalueensa ulkopuolelle. 

Kursseilla käydystä keskustelusta jäi mieleen, kuinka tärkeää on osata sanoa myös “ei” eri elämän osa-alueilla, mikäli omat voimavarat eivät riitä sillä hetkellä esimerkiksi ystävän tapaamiseen tai ylitöihin. Muuten itsensä ajaa tilanteeseen, jossa niitä voimavaroja ei ole enää edes itselle mieluisten asioiden tekemiseen. Mielestäni yksi esille nostamisen arvoinen asia on, kuinka henkisesti huonosti voivaa ystävää ei tule jättää yksin, sillä pelkkä läsnäolo voi olla tällaisessa tilanteessa hyvin ratkaisevaa. Ei tule myöskään pelätä kysyä suoraan, mikäli epäilee, että ystävällä voisi olla itsetuhoisia ajatuksia.

Kaiken kaikkiaan kurssi oli inspiroiva sekä mielenkiintoinen. Mielestäni jokaisen tulisi osallistua kyseiselle kurssille, sillä se antaa eväitä myös oman mielenterveyden ylläpitämiseen ja ihmiset varmasti osaisivat tunnistaa paremmin ne tilanteet, joista ei ilman ammattiapua selviä. Varmasti kaikki osallistujat saivat uusia välineitä oman mielenterveyden vaalimiseen. Ehdottomasti ainakin itse aion osallistua myös MTEA2- kurssille tulevaisuudessa.

Saana Töytäri,
Kesätiimi 4

Lions Club Jyväskylä-Jyvä osallistui koulutuksen järjestämiseen tarjoamalla tiimiläisille oppimateriaaleja.

Kuvamuistiinpano työhyvinvoinnin säilyttämisen tavoista ja stressin ehkäisemisestä. Paperilla mainitaan hyviksi tavoiksi aikatauluttamisen, tukojen pitämisen, merkkien tunnistamisen ja mielekkäiden asioiden tekemisen. On tärkeää osata sanoa.
Kuvamuistiinpano työhyvinvoinnin säilyttämisen tavoista ja stressin ehkäisemisestä.