HAE MUKAAN INK-TIIMIIN!

Music Against Drugs ry tarjoaa eri taustoista tuleville 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä. Tiimiharjoittelun voi suorittaa esimerkiksi työkokeiluna, oppilaitosharjoitteluna (työssäoppiminen) tai vapaaehtoisena.Tiimiharjoittelun aikana työskennellään nimensä mukaisesti tiimeissä, jonka myötä harjoittelijoilla on mahdollisuus vahvistaa yhteistyötaitojaan, oppia tiimin muilta jäseniltä ja jakaa omaa osaamistaan muille. Tavoitteiden toteutumista harjoittelujakson aikana tuetaan säännöllisellä yksilövalmennuksella. Harjoittelujakson pituus riippuu tilanteestasi ja toiveistasi.

 

Esimerkkejä tämänhetkisistä tiimeistä ja työtehtävistä:

MEDIA- JA VIESTINTÄTIIMI suunnittelee ja tuottaa erilaisia videoprojekteja sekä ja painomateriaaleja ja osallistuu organisaatioviestinnän tekemiseen.

PELITIIMI ideoi ja toteuttaa peliaiheista toimintaa.

YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TIIMI suunnittelee kampanjan nuorten terveyden, hyvinvoinnin tai osallisuuden teemasta.

OHJAUS- JA TAPAHTUMATIIMI suunnittelee ja toteuttaa tiimin yhteisöllistä toimintaa ja erilaisia ohjaustuokioita.

BÄNDITIIMI harjoittelee yhdessä musiikin tekemistä musiikkialan opiskelijoiden valmennuksessa.

 

Mitä muuta kuin tiimityöskentelyä työssäoppiminen Ink-tiimissä voi olla?

Tiimityöskentelyn lisäksi harjoittelija kehittää työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja muun muassa osallistumalla vuorovaikutuskoulutukseen ja tekemällä digitaalisen portfolion. Tiimiharjoittelun aikana saa myös tietoa erilaisista työllistymis-, opinto-, ja osallistumismahdollisuuksista sekä oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista. Lisäksi kokeilemme viikoittain yhdessä eri liikuntalajeja tiimin toiveiden mukaisesi. Rentoa tunnelmaa luovat viikoittaiset teemalevyraadit, kuukausittainen yhteisruokailu ja kerran tiimin aikana järjestettävä tiimileiri.

 
Kevään tiimijakso: 4.2.2019–17.5.2019.
Kesän tiimijakso 10.6.2019–2.8.2019.

Täytä hakulomake, niin olemme sinuun yhteydessä ja keskustellaan toiveistasi ja tavoitteistasi tarkemmin.

Jos sinulle tulee kysymyksiä tiimiharjoitteluun liittyen, voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse valmentajaamme
Miia Matilaiseen: 050 411 1672

 

TÄYTÄ LOMAKE