Mikä Ink-tiimi?

Music Against Drugs ry tarjoaa 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä. Tiimiharjoittelun voi suorittaaesimerkiksi työkokeiluna, oppilaitosharjoitteluna (työssäoppiminen) tai vapaaehtoisena.Tiimiharjoittelun aikana työskennellään eri tiimeissä, jonka myötä harjoittelijoilla on mahdollisuus vahvistaa yhteistyötaitojaan, oppia tiimin muilta jäseniltä ja jakaa omaa osaamistaan muille. Tavoitteiden toteutumista harjoittelujakson aikana tuetaan säännöllisellä yksilövalmennuksella. Harjoittelujakson pituus riippuu tilanteestasi ja toiveistasi. Hae mukaan täällä. Kokemuksista tiimijaksoon liittyen pääset lukemaan täällä.

Esimerkkejä tämänhetkisistä tiimeistä ja työtehtävistä:

Media- ja viestintätiimi suunnittelee ja tuottaa erilaisia videoprojekteja
sekä painomateriaaleja ja osallistuu organisaatioviestinnän tekemiseen.

Pelitiimi ideoi ja toteuttaa peliaiheista toimintaa.

Yhteiskunnallisen markkinoinnin tiimi suunnittelee kampanjan
nuorten terveyden, hyvinvoinnin tai osallisuuden teemasta.

Ohjaus- ja tapahtumatiimi suunnittelee ja toteuttaa tiimin yhteisöllistä
toimintaa ja erilaisia ohjaustuokioita.

Bänditiimi harjoittelee yhdessä musiikin tekemistä musiikkialan
opiskelijoiden valmennuksessa.

Mitä muuta kuin tiimistyöskentelyä harjoittelu Ink-tiimissä voi olla?

Tiimityöskentelyn lisäksi harjoittelijalla on mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja osallistumalla vuorovaikutuskoulutukseen ja tekemällä digitaalisen portfolion. Tiimiharjoittelun aikana saa myös tietoa erilaisista työllistymis-, opinto-, ja osallistumismahdollisuuksista sekä oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista. Lisäksi kokeilemme viikoittain yhdessä eri liikuntalajeja tiimin toiveiden mukaisesti. Rentoa tunnelmaa luovat levyraadit, kuukausittainen yhteisruokailu ja kerran tiimin aikana järjestettävä tiimileiri.

Täytä hakulomake, niin olemme sinuun yhteydessä ja keskustellaan toiveistasi ja tavoitteistasi tarkemmin.
Jos sinulle tulee kysymyksiä tiimiharjoitteluun liittyen, voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse valmentajaamme Miia Matilaiseen: 050 411 1672

Kiinnostuitko? Hae mukaan täällä.

Lue lisää digitaalisesta esitteestämme täällä.