Suunnitteletko opinnäytetyötä?

Music Against Drugs ry tarjoaa monipuolisesti myös opinnäytetyömahdollisuuksia. Opinnäytetyöt voivat olla joko perinteisiä tutkimustyyppisiä opinnäytetöitä tai toiminnallisia kehittämistöitä. Opinnäytetöiden aiheet pyritään räätälöimään opiskelijoiden omaehtoisten kiinnostuksenkohteiden mukaisesti. Opinnäytetyö on palkaton, mutta tarjoamme hyvän ohjauksen, kontakteja ammattilaisverkostoihin ja julkaisumahdollisuuksia eri materiaaleissa.

Tällä hetkellä tarjolla on opinnäytetyöaiheita seuraavista toiminnoista:

Ink-tiimitoiminta

Ink-tiimitoiminta on 18–29-vuotiaille suunnattua nuorten työelämäosallisuutta edistävää toimintaa, jolla tähdätään nuorten työ- ja opiskeluosallisuuden edistämiseen, terveiden elämäntapojen sekä mielenterveyden vahvistamiseen. 

Mahdollisia opinnäytetyöaiheita INK-tiimitoimintaan liittyen voivat olla esimerkiksi seuraavat aiheet : 

 •  Nuorten rekrytointiprosessin kehittäminen
 •  Nuorten positiivisen mielenterveyden tai itsetunnon vahvistumisen prosessit 
 •  Nuorten tavoitteiden edistyminen ja nuorten kokema hyöty   Ink-tiimitoiminnasta 
 •  Valmennussisältöjen kehittäminen, teemoja: taloudenhallinta ja yrittäjyys
 • Työelämäyhteistyön vahvistaminen paikallisten toimijoiden kanssa
 • Ink-tiimitoiminnan sisältöjen pelillistäminen

Mikäli sinulla on oma idea tai olet kiinnostunut osallistumaan Ink-tiimitoiminnan kehittämiseen yllä mainittujen opinnäytetyöaiheiden muodossa,  niin ota rohkeasti yhteyttä Ink-toiminnan tiimipäällikkö Sari Auhtolaan (kts. yhteystiedot alla).

Lisätiedot:

Ink-tiimitoiminta: Sanna Huovila, tiimipäällikkö, 050 343 8190
sanna.huovila@musicagainstdrugs.info 

Music Against Drugs -kokonaisuus

Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuudet ovat yhteistyössä kuntien kanssa toteutettavia yhden lukukauden mittaisia yläkouluikäisille suunnattuja ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuksia. Kokonaisuuden tavoitteet liittyvät muun muassa nuorten päihdetiedon lisäämiseen, nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen sekä nuorten osallisuuden edistämiseen. 

Mahdollisia opinnäytetyöaiheita Music Against Drugs -kokonaisuuksiin liittyen voivat olla esimerkiksi seuraavat aiheet : 

 • Yläkouluikäisten toiveet päihdekasvatukseen liittyen 
 • Yläkouluikäisten kokemukset/ ideat yksinäisyydestä/ulkopuolisuudesta/kiusaamisesta ja näiden torjumisesta
 • Millaisia sisältöjä nuoret toivoisivat koulussa toteutettavalle Music Against Drugs -kouluviikolle / Music Against Drugs -iltatapahtumaan 
 • Nuorille suunnatut kilpailut osallistamisen/toimijuuden edistämisen keinona

Mikäli sinulla on oma idea tai olet kiinnostunut osallistumaan Music Against Drugs -päihdekasvatus-kokonaisuuden kehittämiseen yllä mainittujen opinnäytetyöaiheiden muodossa,  niin ota rohkeasti yhteyttä Music Against Drugs ry:n kehittämispäällikköön Joni Södermaniin (kts. yhteystiedot alla).

Lisätiedot:

Music Against Drugs -kokonaisuudet: Joni Söderman, kehittämispäällikkö, 0504390505, [email protected]

Music Against Drugs ry:n muut opinnäytetyön aiheet 

Voit tehdä opinnäytetyösi myös yleisistä järjestötoimintaan liittyvistä aiheista. Tähän päivitetään ajankohtaisia opinnäytetyön aiheita.

 • Yhdistyksen perehdytyskäytänteiden kehittäminen

Mikäli sinulla on oma idea opinnäytetyöstä, joka tukee esimerkiksi toiminnan arvoja yhteisöllisyydestä, yhdenvertaisuudesta ja ilosta, niin ota rohkeasti yhteyttä Music Against Drugs ry:n kehittämispäällikköön Joni Södermaniin (kts. yhteystiedot alla).

Lisätiedot:

Joni Söderman, kehittämispäällikkö, 0504390505, [email protected]