Joka kolmannelle yläkouluikäiselle jyväskyläläisnuorelle on tarjottu nuuskaa

Tiedote 7.11.2018

 

Joka kolmannelle yläkouluikäiselle jyväskyläläisnuorelle on tarjottu nuuskaa

38% yläkouluikäisistä kokee nuuskan hankinnan helpoksi Jyväskylässä. Joka kolmannelle (33%) on tarjottu nuuskaa. Kuitenkin ainoastaan joka kymmenes on kiinnostunut kokeilusta, selviää Music Against Drugs ry:n toteuttamasta hyvinvointikyselystä, johon vastasi yhteensä 1187 yläasteikäistä jyväskyläläistä.

Music Against Drugs ry:n Jyväskylän yläkoululaisille toteuttaman hyvinvointikyselyn mukaan nuuskan hankkiminen koetaan helpoimmaksi joko kavereiden (44%) tai itseä vanhempien henkilöiden (32%) kautta, joko saamalla tai ostamalla. Tuorein kouluterveyskysely puolestaan osoittaa, että jyväskyläläisistä yläkouluikäisistä nuuskaa käyttää päivittäin 5,5% ja peräti 27,3% nuorista hyväksyy ikätovereidensa nuuskaamisen. Nuorten nuuskan käyttö puhututtaa tällä viikolla myös valtakunnallisesti, sillä nyt vietetään ehkäisevän päihdetyön viikkoa teemalla nuoret ja nuuska.

Hyvinvointikysely antaa osviittaa myös jyväskyläläisten nuorten suhtautumisesta kannabikseen. Kyselyn mukaan selkeä valtaosa nuorista (84%) ei ole kiinnostunut kokeilemaan kannabista. Kyselyn mukaan 9%:lle yläkouluikäisistä on tarjottu kannabista. Helpoimmiksi keinoiksi kannabiksen hankkimiseen mainittiin itseä vanhemmilta henkilöiltä saaminen tai ostaminen (13%) ja kavereilta saaminen tai ostaminen (12%).

Alkoholin suhteen nuorten asenteet ovat entistä negatiivisempia. Kokonaisuudessaan raittiiden nuorten osuus on noussut Suomessa viime vuosina. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan kaikista yläkouluikäisistä nuorista 61,7% ei käytä alkoholia ja Jyväskylässä raittiiden yläkouluikäisten nuorten määrä on vieläkin suurempi, yhteensä 65,5%. Myös nuorten tupakointi on vähentynyt tasaisesti. Kun vielä vuosina 2006–2007 yläkouluikäisistä nuorista tupakoi 15%, oli tupakoivien yläkouluikäisten nuorten osuus vuonna 2017 ainoastaan 6,9%.

”Hyvinvointikyselyn mukaan valtaosalla jyväskyläläisistä nuorista menee hyvin. Heillä on läheisiä ystäviä, mielekkäitä harrastuksia sekä säännöllisesti iloa tuottavia asioita. Harrastukset, ystävät, onnistumisen kokemukset, hyvä itsetunto ja itsetuntemus ovat asioita, jotka suojaavat nuorta päihde- ja mielenterveyden ongelmilta. Oleellista ehkäisevässä päihdetyössä on edistää suojaavien tekijöiden olemassaoloa nuorten elämässä”, Sampo-Ilmari Tuhkalehto kertoo.

Jyväskyläläisille yläkouluikäisille suunnattu hyvinvointikysely toteutettiin osana Music Against Drugs -kokonaisuutta, johon osallistuu yhteensä kymmenen yläkoulua. Kokonaisuuteen sisältyvää kouluviikkoa vietetään Jyväskylässä kuluvalla viikolla (45). Päihdeviestinnän painopisteinä kouluviikolla ovat hyvinvointikyselyn tulosten ja paikallisten ammattilaisten kanssa käytyjen keskustelujen kautta valikoituneet nuuska ja kannabis.

 

Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuus

Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuus on yläkouluikäisille suunnattu ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Päihdekasvatuskokonaisuus sisältää nuorille suunnattuja kilpailuja, iltatapahtuman ja kouluviikon, joka suunnitellaan yhdessä koulujen tukioppilaiden kanssa. Kouluviikon tavoitteena on koulun yhteisöllisyyden vahvistaminen, kiusaamisen torjuminen ja päihdetiedon lisääminen. Nuorten kanssa toimiville ammattilaisille tarjolla on tietoa ja työkaluja nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tueksi. Kokonaisuuden aikana toteutettavien kyselyiden tavoitteena on tarjota kunnan ja hallinnon edustajille tietoa nuoria koskevan päätöksenteon tueksi. Music Against Drugs ry:n toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Jyväskylässä parhaillaan käynnissä oleva kouluviikko huipentuu iltatapahtumaan Jyväskylän Veturitalleilla 10.11.2018, jossa nähdään muun muassa nuoria artisteja ja nuorten bändejä.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sampo-Ilmari Tuhkalehto
toiminnanjohtaja, Music Against Drugs ry
0452773208

Joni Söderman
kehittämispäällikkö, Music Against Drugs ry
0504390505

 

Lähteet:

Music Against Drugs -hyvinvointikysely 2018, Jyväskylä
(hyvinvointikyselyn infografiikat saatavilla pyydettäessä)

Kouluterveyskysely 2017:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset?alue_0=236142&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199596&vuosi_2017_0=v2017#

Preventiimi: http://www.preventiimi.fi/materiaalit/julkaisu-mita-on-nuorisoalan-ehkaiseva-paihdetyo/