Keski­-Suomeen avustusta nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen

TIEDOTE, 17.12.2015

 

Raha­-automaattiyhdistys on tänään esittänyt myönnettäväksi Music Against Drugs ry:lle avustusta kahteen eri projektiin sekä yhden nuoren palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin kaikkiaan 3​90 000 eu​roa vuodelle 2016. RAY:n esittämä resurssi mahdollistaa lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, inkluusion sekä osallisuuden ja työelämäosallisuuden edistämisen kehittämisen ja paremman yhteisen huomisen rakentamisen.

Esitetyllä avustuksella on määrä edelleen kehittää valtakunnallisesti yhteistyössä kuntien kanssa ympäri Suomea toteutettavia Music Against Drugs ­päihdekasvatuskokonaisuuksia, joilla edistetään lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta. Kehittämistyötä tehdään yhdessä yläkouluikäisten nuorten sekä heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten kanssa, jonka myötä mahdollistetaan eri sidosryhmien tasavertainen osallisuus toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Kuluneen syksyn aikana kokonaisuus toteutettiin kolmessa eri kunnassa. Kaiken kaikkiaan tämän vuoden loppuun mennessä Music Against Drugs ­päihdekasvatuskokonaisuuksia on toteutettu 24 kertaa 31 kunnassa. Järjestö on jo aiemminkin tehnyt yhteistyötä myös Jyväskylän kaupungin kanssa, ja vuodelle 2016 on kirjoitettu aiesopimus yhteistyöstä.

“Luomalla nuorille mahdollisuuksia osallistua ja tuntea itsensä osalliseksi yhteiskunnassa ennaltaehkäistään monia ongelmia. Sen lisäksi, että osallisuus ehkäisee syrjäytymistä, päihdekokeiluja ja mielenterveysongelmia, se torjuu ekstremismiä, radikalisoitumista ja muita väkivaltaisia lieveilmiöitä”,​järjestön toiminnanjohtaja Sampo­Ilmari Tuhkalehto painottaa.

Lisäksi nyt esitetyllä avustuksella jatketaan vuonna 2015 käynnistettyä nuorten työelämäosallisuutta vahvistavaa Inklusiivinen tiimimalli ­kehittämishanketta, jossa eri taustoista tulevat 16–29­vuotiaat nuoret toimivat yhdessä työelämävalmiuksiaan ja arjenhallintataitojaan vahvistaen. Kuluvana vuonna tiimimallissa on ollut mukana 16 nuorta ja tulevana vuonna nuoria tulee olemaan mukana arviolta noin 40. Inklusiivisella työotteella pyritään vahvistamaan yhdenvertaisuutta, torjumaan sosioekonomisten terveyserojen kasvua ja edistämään moninaisuuden hyväksymistä.

“Yhdistyksenä haluamme olla luomassa sellaista yhteiskuntaa, jossa tulevat sukupolvet voivat muistaa meidät sukupolvena, joka välitti kaikista solidaarisesti ketään ulkopuolelle jättämättä. Kiitämme Raha­automaattiyhdistystä luottamuksesta sekä kaikkia Music Against Drugsin toiminnassa mukana olleita vapaaehtoisia, harjoittelijoita, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä. Kaikki me yhdessä olemme luomassa pohjaa paremmalle, oikeudenmukaisemmalle ja yhteisöllisemmälle huomiselle”,​Tuhkalehto jatkaa.

LISÄTIEDOT:

Sampo­Ilmari Tuhkalehto, Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja, puh. 045 277 3208, s​ampo­[email protected]