Music Against Drugs ry hakee projektipäällikköä

Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä sekä paikallistasolla Jyväskylässä nuorten työelämäosallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö, jonka valtakunnallisia rahoittajia ovat Raha-automaattiyhdistys sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Haemme innovatiiviseen ja kasvavaan organisaatioomme

Projektipäällikköä

Music Against Drugs ry on käynnistänyt paikallisen 16–29-vuotiaiden nuorten työelämäosallisuutta edistävän inklusiivinen tiimimalli –kehittämishankkeen. Tavoitteena on kehittää nuorisojohtoinen tiimimalli nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Kehittämishanke on osa valtakunnallista Raha-automaattiyhdistyksen Paikka Auki -avustusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti työttömien nuorten työelämätaitoja sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.

 

Projektipäällikön työtehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

  • hankkeen toimintojen suunnittelu, koordinointi ja johtaminen sekä muiden projektityöntekijöiden lähiesimiestehtävät
  • yhteydenpito keskeisiin sidosryhmiin ja eri verkostoissa työskenteleminen
  • ohjaus-ja arviointiryhmien koordinointi ja koollekutsuminen
  • projektin arviointi- ja palautekäytänteiden kehittäminen ja niiden avulla saadun tiedon raportointi
  • raportointi projektin rahoittajille ja muille sidosryhmille
  • nuorten valmennuksen toteuttaminen ja tiimien mentorointi
  • tutkimustiedon tuottaminen ja opinnäytetöiden ohjaaminen
  • toimintamallin mallintaminen ja tuloksellisuuden arviointi
  • tiimimallin käytänteiden, tiimitoiminnan ja yksilö- ja ryhmävalmennuksen kehittäminen yhteistyössä työtiimin ja nuorten kanssa

 

Projektipäällikön tehtävään vaadittavat edellytykset:

Projektipäälliköltä edellytetään kokemusta nuorten yksilö- ja ryhmäohjaamisesta tai -valmennuksesta. Eduksi katsotaan työkokemus työelämävalmennuksesta erityisesti nuorten aikuisten parissa. Työtehtävistä suoriutumiseen vaaditaan lisäksi vahvaa vuorovaikutusosaamista kuten taitoja verkostoitua, ryhmätyötaitoja, viestintä- ja kommunikointitaitoja, esiintymistaitoja ja muiden kuuntelemisen taitoa. Projektipäällikön tulee kyetä tehokkaaseen oma-aloitteiseen työskentelyyn ja laajojen kokonaisuuksien hallintaan.

Projektipäälliköltä vaaditaan aiempaa kokemusta projekti- ja kehittämistyöstä sekä esimiehenä toimimisesta. Työkokemus tai tietämys  sosiaalisesta/yhteiskunnallisesta markkinoinnista katsotaan hakijoiden eduksi. Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan palkkatoive hakemuksensa yhteydessä.

Hakuaika päättyy 28.02.2016 klo 16:00. Valintahaastattelut järjestetään viikolla 10 Music Against Drugs ry:n toimistolla osoitteessa Väinönkatu 6, 2. krs, 40100 Jyväskylä. Jatkoon valitut kutsutaan haastatteluihin viikolla 9 ja valinnasta ilmoitetaan viikolla 11.

 

Lisätietoja voit kysellä Aino Alaverdyanilta numerosta 050 343 8190

9.2.2016 klo 9–11 ja 16.2.2016 klo 9–11 ja 23.2.2016 klo 9–11. Lisätietoja ei anneta sähköpostitse.

 

Hakemukset liitteineen (avoin kirje ja CV) tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

 

Työaika: kokoaikatyö, 37,5 h/vko.

Palkkaus: Palkkatoive tulee esittää hakemuksen yhteydessä

Työn kesto: Työsuhde alkaa 18.4.2016 tai sopimuksen mukaan. Määräaikainen sopimus 28.2.2018 saakka (äitiysloman sijaisuus). Työsuhde saattaa jatkua myös tämän jälkeen. 4 kk koeaika.