Music Against Drugs ry hakee toiminnanohjaajaa/valmentajaa Ink-tiimiin

Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä sekä paikallistasolla Jyväskylässä nuorten työelämäosallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö, jonka valtakunnallisia rahoittajia ovat Raha-automaattiyhdistys sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Haemme innovatiiviseen ja kasvavaan organisaatioomme

Toiminnanohjaajaa/valmentajaa

Music Against Drugs ry on käynnistänyt paikallisen 16–29-vuotiaiden nuorten työelämäosallisuutta edistävän inklusiivinen tiimimalli –kehittämishankkeen. Tavoitteena on kehittää nuorisojohtoinen tiimimalli nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Kehittämishanke on osa valtakunnallista Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -avustusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti työttömien nuorten työelämätaitoja sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.

 

Toiminnanohjaajan/valmentajan työtehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

  • Nuorten yksilövalmennuksien suunnittelu ja järjestäminen (sis. raportointi, työhön ja opiskeluihin valmennus, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen)
  • Nuorten yhteisten viikkotoimintojen valmistelu, suunnittelu ja toiminnanohjaus (sis. hyvä olo-tuokiot, aamustartit, yhteisruokailu, leiri, vierailut)
  • Uusille nuorille viestiminen tiimimallista ja sen toiminnoista (kasvotusten haastattelut, sosiaalinen media)
  • Tiimimallin esittely eri nuorten ja asiantuntijoiden vierasryhmille
  • Nuorten perehdytys toimintamalliin, järjestöön ja ehkäisevään päihdetyöhön
  • Nuorten tiimin tai eri tiimien mentorointi ja nuorisojohtoisten projektien valmennus
  • Eri tiimien yhteispalaverin koordinointi (projektien esittely ja kehittäminen yhdessä)
  • Työyhteisön ja tiimimallin eri käytänteiden kehittäminen yhteistyössä tiimin ja tiimiharjoittelijoiden kanssa (sis. eri sisäisiin palavereihin osallistuminen)
  • Kehittämistyöhön ja eri verkostoihin osallistuminen sovitusti
  • Oman työn raportointi

 

Toiminnanohjaajan/valmentajan tehtävään vaadittavat edellytykset:

 

Toiminnanohjaajalta/valmentajalta edellytetään kokemusta nuorten yksilö- ja ryhmäohjaamisesta tai -valmennuksesta. Eduksi katsotaan työkokemus työelämävalmennuksesta erityisesti nuorten aikuisten parissa. Työtehtävistä suoriutumiseen vaaditaan lisäksi avointa ja dynaamista työotetta, hyviä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, vahvoja tiimityötaitoja, kykyä innostaa ryhmiä sekä kannustaa yksilöitä. Toiminnanohjaajan/valmentajan tulee kyetä itsenäiseen suunnittelutyöhön.

Osaaminen ehkäisevästä päihdetyöstä ja muista terveyden ja hyvinvoinnin teemoista sekä projektityöstä katsotaan niin ikään hakijoiden eduksi. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan palkkatoive hakemuksensa yhteydessä.

Hakuaika päättyy 21.02.2016 klo 16:00. Valintahaastattelut järjestetään viikolla 9 Music Against Drugs ry:n toimistolla osoitteessa Väinönkatu 6, 2. krs, 40100 Jyväskylä. Jatkoon valitut kutsutaan haastatteluihin viikolla 8. Valinnasta ilmoitetaan viikolla 11.

 

Lisätietoja voit kysellä Aino Alaverdyanilta numerosta: 050 343 8190

4.2.2016 klo 10–12 ja 11.2.2016 klo 10–12 ja 17.2.2016 klo 10–12. Lisätietoja ei anneta sähköpostitse.

 

Hakemukset liitteineen (avoin kirje ja CV) tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

 

Työaika: osa-aikatyö, 27,5 h/vko

Palkkaus: Palkkatoive tulee esittää hakemuksen yhteydessä

Työn kesto: Työsuhde alkaa 29.3.2016 tai sopimuksen mukaan. Määräaikainen sopimus 15.1.2018 saakka. 4 kk koeaika.