Nuoret vahvistavat työelämävalmiuksiaan Music Against Drugs -tiimiharjoittelussa

Music Against Drugs ry on käynnistänyt paikallisen, nuorten työelämäosallisuutta edistävän inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018). Tavoitteena on kehittää nuorisolähtöinen tiimimalli nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Kehittämishanke on osa valtakunnallista Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -avustusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti työttömien nuorten työelämätaitoja sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.

Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Sampo–Ilmari Tuhkalehto näkee järjestön toiminnan vahvuuden olevan nuorisolähtöisessä työotteessa:

“Järjestön toiminnan alusta alkaen, vuodesta 2008, nuoret ovat hakeutuneet mukaan toimintaamme ja tarjonneet osaamistaan järjestömme toiminnan kehittämiseksi. Uskomme, että nuorten johtamalla kehittämistyöllä tuodaan uudenlaisia ideoita nuorten työllistymisen edistämiskeskusteluihin myös valtakunnallisesti. Kun nuoret itse suunnittelevat, kehittävät, toteuttavat ja arvioivat toimintaa, se vastaa heidän tarpeitaan ja vahvistaa sekä uskoa että osaamista vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Näin yhteiskunta muuttuu meiksi.”

Kehittämishankkeen aikana Music Against Drugs ry  tarjoaa eri taustoista tuleville 16–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja, joiden kestot ja sisällöt räätälöidään nuorten omien tavoitteiden ja elämäntilanteen mukaisesti. Tiimiharjoittelun voi suorittaa esimerkiksi osana opintoja tai työkokeiluna. Tiimiharjoittelussa työskentely tapahtuu nimensä mukaisesti tiimeissä, jotka muodostuvat hankkeen aikana työstettävien projektien ja nuorten kiinnostuksen kohteiden mukaan. Nuoret pääsevät mm. järjestämään erilaisia tapahtumia, toteuttamaan kampanjoita sekä tuottamaan järjestön tiedotus- ja viestintämateriaaleja. Lisäksi nuori voi saada kokemusta asiakaspalvelusta ja kahvilatoiminnasta Kisko-kahviotoiminnan kautta, joka toimii Veturitalleilla Jyväskylän kaupungin ja Ohjaamo-hankkeen toimesta.

Kehittämishankkeen projektipäällikkö Aino Alaverdyan näkee tiimiharjoittelun olevan oiva tapa oppia omia vahvuuksiaan ja vuorovaikutustaitoja tiimissä:

“Tiimissä on mahdollisuus oppia muilta ja jakaa omaa osaamistaan. Tiimiharjoitteluiden avulla haluamme edistää myös erilaisuuden hyväksymistä yhteiskunnassa ja edistää inkluusiota tarjoten mahdollisuuksia eri taustaisille nuorille toimia yhdessä.”

 

Lisätietoja:

Reeta Nitovuori, Viestintäkoordinaattori

puh: 0503456350, [email protected]