Nuorten yhteiskunnallisen markkinoinnin toteuttaman Sun puolella -kampanjan esite vuodelta 2017.

TOIMINTAMME

Ink-tiimitoiminta

Työelämäosallisuutta edistävää Ink-tiimitoimintaa 18–29-vuotiaille nuorille Jyväskylässä.

Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018) tuotoksena syntynyt nuorisojohtoinen Ink-tiimitoiminta. Toiminnan tavoitteena on nuorten työelämävalmiuksien vahvistaminen ja työelämäosallisuuden edistäminen.

Music Against Drugs -kokonaisuudet

Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudet.,
jotka toteutetaan kuntien kanssa yhteistyössä. Kohderyhmänä yläkouluikäiset nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset.

Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten päihteiden käyttöä muun muassa sosiaalisen vahvistamisen sekä osallisuuden edistämisen keinoin. Lisäksi toiminnalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten työtä.  

Music Against Drugs ry:n logo

Valtakunnallinen vapaaehtoistoiminta

Music Against Drugs ry tarjoaa nuorille vapaaehtoistoimintaa valtakunnallisesti.

ISGee-verkkopelihanke

Terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa. Kohderyhmänä ovat digitaalisesta pelaamisesta kiinnostuneet 18–29-vuotiaat nuoret.

Hankkeen aikana nuorille tarjotaan toimintaa, joka tukee verkkopelaamisesta kiinnostuneiden nuorten yhteisöllisyyttä terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA) Veikkauksen tuotoilla.