Toimintamme

Ink-tiimitoiminta

Työelämäosallisuutta edistävää Ink-tiimitoimintaa 18–29-vuotiaille nuorille Jyväskylässä.

Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018) tuotoksena syntynyt  nuorisojohtoinen Ink-tiimitoiminta nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi ja työelämäosallisuuden edistämiseksi.

Ink-tiimitoimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA) Veikkauksen tuotoilla. 

ISGee-verkkopelihanke (2017–2020)

Terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa digitaalisesta pelaamisesta kiinnostuneille 13–29-vuotiaille nuorille.

Hankkeen aikana nuorille tarjotaan toimintaa, joka tukee verkkopelaamisesta kiinnostuneiden nuorten yhteisöllisyyttä terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA) Veikkauksen tuotoilla. 

Music Against Drugs -kokonaisuudet

Kuntien kanssa yhteistyössä toteutettavat ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudet. Kohderyhmänä yläkouluikäiset nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset.

Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten päihteiden käyttöä muun muassa sosiaalisen vahvistamisen sekä osallisuuden edistämisen keinoin. Lisäksi toiminnalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten työtä.  Rahoittaja Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA) Veikkauksen tuotoilla. 

Valtakunnallinen vapaaehtoistoiminta

Valtakunnallisesti nuorille suunnatun sosiaali -ja terveysalan järjestön vapaaehtoistoiminta.