Aikaisemmat hankkeet

Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishanke

Hankevuodet: 2015–2018
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla

Nuorten työelämäosallisuutta edistävän tiimitoimintamallin kehittäminen.

Music Against Drugs -projekti

Hankevuodet: 2013–2015
Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys (RAY)

Projektin tavoitteena oli Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuuden
edelleen kehittäminen: selkiyttäminen sekä arviointi. Lisäksi projektin aikana
dokumentoitiin jo olemassa olevat rakenteet sekä toteutettiin
Music Against Drugs -kokonaisuuksia eri puolella Suomea.

Valtakunnallinen nuorten osallisuuden edistäminen ja
kehittäminen ehkäisevässä päihdetyössä –hanke

Hankevuosi: 2014
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen päämääränä oli edistää nuorten vapaaehtoisosallistumisen mahdollisuuksia
ja osallisuutta ehkäisevässä päihdetyössä, kehittää järjestön verkkonuorisotyötä sekä
dokumentoida ja mallintaa hankkeen aikana syntyneet nuorisotyön käytänteet.

Lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävän, sekä heidän kanssaan ympärivuotisesti työskenteleviä tukevan, monikanavaisen Music Against Drugs -kokonaisuuksien edelleen kehittäminen, arviointi ja mallintaminen.

Hankevuosi: 2013
Rahoittaja: Opetus – ja kulttuuriministeriö

Hankkeen päämääränä oli koordinoida Music Against Drugs -kokonaisuuksien ympärille
syntynyttä nuorten vapaaehtoistoimintaa sekä edelleen kehittää nuorten
osallistumismahdollisuuksia järjestössä. Hanke toimi rinnakkain RAY:n rahoittaman
Music Againt Drugs -projektin kanssa, jossa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella
vastattiin Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuuksien nuorisotyöllisiin tavoitteisiin.

Monikanavaisten nuorisokulttuuristen lasten ja nuorten hyvinvointia sekä osallisuutta edistävän Music Against Drugs – kokonaisuuden edelleen kehittäminen, arviointi ja mallintaminen.

Hankevuosi: 2012
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen päämääränä  oli Music Against Drugs –päihdekasvatuskokonaisuuden arviointi, dokumentointi sekä erityisesti vapaaehtoistyön koordinointi sekä nuorten
osallistumismahdollisuuksien edistäminen järjestöjä ja nuoria yhteen saattamalla.

Music Against Drugs -menetelmä ja sen kehittäminen

Hankevuosi: 2011
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen päämääränä oli kehittää Music Against Drugs – menetelmää ja varmistaa
toiminnan jatkuvuus.

Yhteistyöhankkeet:

ånni-hanke 2014–2017

Hankkeen päämääränä on ollut kulttuurisensitiivisen ja osallisuutta edistävän
ehkäisevän päihdetyön toimintamallin kehittäminen 5.–6.-luokkalaisten päihdekasvatuksen tueksi. Tuloksena syntyivät ”Juteltaisko?” ja “ånni yhdessä” -toimintamallit.

ånni-hankkeen toteuttajat ovat EHYT ry, Helsingin NMKY, Koulutus Elämään säätiö,
Music Against Drugs ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Raittiuden Ystävät ry
ja Suomen Vanhempainliitto. Hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus
STEA:n rahoittamaa Emma & Elias -avustusohjelmaa (2012–2017), jonka päämääränä on
edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia mm. vanhemmuutta tukemalla ja vahvistamalla.