Music Against Drugs -kokonaisuus

Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuus on yläkouluikäisille suunnattu ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Keskimäärin yhden lukukauden (n. 18 viikkoa) kestävään kokonaisuuteen kuuluu sisältöjä lapsille ja nuorille,  heidän parissa työskenteleville ammattilaisille (opettajat ja nuoriso-ohjaajat) sekä lasten ja nuorten asioita käsitteleville kunnan ja hallinnon edustajille.

Kokonaisuus sisältää kuntakohtaisesti mm. kehittämisseminaarin, kouluviikon, nuorille suunnattuja kilpailuja sekä kouluviikon päätteeksi järjestettävän päihteettömän iltatapahtuman. Music Against Drugs -kokonaisuus on toteutettu vuodesta 2009 lähtien yhteensä 29 kertaa yhteistyössä 33:n eri kunnan kanssa. 

Toiminnan tavoitteena on sosiaalisen vahvistamisen keinoin tarjota nuorille osallistumismahdollisuuksia ja lisätä nuorten päihdetietoutta. Kohtaavan työn ammattilaisille tarjoamme työkaluja ja menetelmiä nuorten parissa tehtävään työhön heidän tarpeidensa mukaan räätälöidysti. Toiminnalla pyritään vahvistamaan kunnan moniammatillista ja monialaista yhteistyötä ja kaikessa toiminnassa keskeistä on kohderyhmälähtöinen kehittämistyö, jossa huomioidaan kunnan eri toimijoiden omat toiveet ja tarpeet. Kokonaisuuden sisältöjen ja toimintojen suunnittelussa hyödynnetään sosiokulttuurisen vahvistamisen sosiopedagogista suuntausta. Tutustu kokonaisuuden sisältöihin tästä. 

Parhaillaan käynnissä olevia kokonaisuuksia toteutetaan Riihimäki-Hausjärvi-Loppi -alueella sekä Pieksämäellä.

Tutustu kokonaisuuden iltatapahtumiin ja kilpailuihin täältä

Kokonaisuuden tavoitteet ja sisältöesimerkit kohderyhmittäin:


YLÄKOULUIKÄISET
NUORET

Tavoite:

Nuorten osallisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistuminen sekä päihdetiedon lisääntyminen.

 

Tarjottava sisältö:

Kouluviikko, nuoria osallistavat kilpailut sekä iltatapahtuma kunnan nuorten toiveiden mukaisesti.


NUORTEN PARISSA TOIMIVAT AMMATTILAISET

Tavoite:

Nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten tekemän ehkäisevän työn tukeminen ja nuorten parissa tehtävän moniammatillisen yhteistyön vahvistuminen.

Tarjottava sisältö:

Materiaaleja, tietoa ja työkaluja nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tueksi. 


KUNNAN JA HALLINNON EDUSTAJAT

Tavoite:

Kumppanuuden vahvistuminen alueen nuorille suunnatussa ehkäisevässä päihdetyössä.Tarjottava sisältö:

Kyselyiden kautta saatua tietoa alueen lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia koskevan päätöksenteon tueksi.

HALUATKO
MUSIC AGAINST DRUGS -KOKONAISUUDEN KUNTAASI?

TIEDUSTELE:
Joni Söderman, +358 50 439 0505
etunimi.sukunimi(at)musicagainstdrugs.info