Kuva: Inka Pasanen, Ink-tiimi

Music Against Drugs -kokonaisuus

Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuus on yläkouluikäisille suunnattu ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Yksi Music Against Drugs -kokonaisuus kestää keskimäärin yhden lukukauden. Kokonaisuuteen kuuluu sisältöjä lapsille ja nuorille,  heidän parissa työskenteleville ammattilaisille sekä lasten ja nuorten asioistä päättäville kunnan ja hallinnon edustajille.

Kokonaisuus sisältää kuntakohtaisesti muun muassa kehittämisseminaarin, kouluviikon, nuorille suunnattuja kilpailuja sekä kouluviikon päätteeksi järjestettävän päihteettömän iltatapahtuman. Ensimmäinen Music Against Drugs -kokonaisuus toteutettiin vuonna 2009. Tähän mennessä kokonaisuus on toteutettu yhteensä 29 kertaa yhteistyössä 33:n eri kunnan kanssa ympäri Suomea.

Toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille osallistumismahdollisuuksia ja lisätä nuorten päihdetietoutta. Kohtaavan työn ammattilaisille tarjoamme tarpeiden mukaan materiaaleja ja menetelmiä nuorten parissa tehtävään työhön. Toiminnalla pyritään vahvistamaan kunnan moniammatillista yhteistyötä. Kaikessa toiminnassa keskeistä on kohderyhmälähtöinen kehittämistyö, jossa huomioidaan kunnan eri toimijoiden omat toiveet ja tarpeet. Kokonaisuuden sisältöjen ja toimintojen suunnittelussa hyödynnetään sosiokulttuurisen vahvistamisen sosiopedagogista suuntausta.

Lue kokonaisuuden sisällöistä.

Lue iltatapahtumista ja kilpailuista.

Kokonaisuuden tavoitteet ja sisältöesimerkit kohderyhmittäin

YLÄKOULUIKÄISET
NUORET

Tavoite:

Nuorten osallisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistuminen sekä päihdetiedon lisääntyminen.
Tarjottava sisältö:

Kouluviikko, nuoria osallistavat kilpailut sekä iltatapahtuma kunnan nuorten toiveiden mukaisesti.

NUORTEN PARISSA TOIMIVAT AMMATTILAISET

Tavoite:

Nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten tekemän ehkäisevän työn tukeminen ja nuorten parissa tehtävän moniammatillisen yhteistyön vahvistuminen.

Tarjottava sisältö:

Materiaaleja, tietoa ja työkaluja nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tueksi. 

KUNNAN JA HALLINNON EDUSTAJAT

Tavoite:

Kumppanuuden vahvistuminen alueen nuorille suunnatussa ehkäisevässä päihdetyössä.
Tarjottava sisältö:

Kyselyiden kautta saatua tietoa alueen lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia koskevan päätöksenteon tueksi.

Katso ohesta Music Against Drugs ry:n Ink-tiimiin osallistuneiden nuorten tekemä esitys ehkäisevästä päihdekokonaisuudestamme.

HALUATKO MUSIC AGAINST DRUGS -KOKONAISUUDEN KUNTAASI?

TIEDUSTELE:
Joni Söderman, +358 50 439 0505
etunimi.sukunimi(at)musicagainstdrugs.info

Nuoria soittajia lavalla Music Against Drugs -iltatapahtumassa.