Ink-tiimitoiminta

Music Against Drugs ry tarjoaa 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä. Harjoitteluiden kestot ja sisällöt räätälöidään nuorten omien tavoitteiden ja elämäntilanteiden mukaisesti. Nuoren tavoitteiden toteutumista ja tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämistä tuetaan ja seurataan säännöllisesti järjestettävissä yksilövalmennuskeskusteluissa. Tiimiharjoittelun voi suorittaa esimerkiksi työkokeiluna, osana opintoja (työssäoppiminen) tai vapaaehtoisena.

Tiimiharjoittelun aikana työskennellään pienemmissä tiimeissä kulloinkin mukana olevien nuorten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja uusia tiimejä voi syntyä tiiminuorten oman ideoinnin pohjalta. Jokainen tiimi valitsee keskuudestaan liiderin, joka johtaa tiimin toimintaa ja kehittää sitä valmentajien kanssa. Jokaisella tiimillä on yksi valmentaja mentorinaan. Tiimitoiminnan kautta nuoret oppivat yhteistyötaitoja, oman osaamisen tunnistamista ja jakamista sekä kehittävät vuorovaikutusosaamistaan.

Esimerkkejä tiimeistä ja työtehtävistä:

  • MEDIA- JA VIESTINTÄTIIMI suunnittelee ja tuottaa erilaisia videoprojekteja, painomateriaaleja sekä web-grafiikkaa ja osallistuu organisaatioviestinnän tekemiseen.
  • YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TIIMI suunnittelee yhteiskunnallisen markkinoinnin kampanjan nuorten terveyden, hyvinvoinnin tai osallisuuden teemasta.
  • OHJAUS- JA TAPAHTUMATIIMI suunnittelee ja järjestää erilaisia ohjaustuokioita ryhmälle sekä nuorten tapahtumia.
  • BÄNDITIIMI harjoittelee yhdessä musiikin tekemistä ja teoriaa musiikkialan opiskelijoiden valmennuksessa.

 

“Ink” – Innostava nuorisojohtoinen kehittäminen

Ink-tiimissä jokainen nuori on tärkeä osa Ink-tiimitoiminnan kehittämistä ja viestintää. Hyvänä esimerkkinä nuorisojohtoisuudesta on se, että ensimmäisen tiiminjakson nuoret kehittivät hankkeelle uuden nimen, sloganin ja logon, ja siten brändäsivät tiimiharjoittelut kohderyhmälle sopivaksi. Ink-tiimi viestii innostavasta nuorten kehittämisestä. Ink-tiimin slogan on ”Tartu työelämään”, jota kuvastaa hyvin logon kädenjälki. Jokainen nuori jättääkin ainutlaatuisen kädenjälkensä Ink-tiimitoimintaan, sillä jokaisella nuorella on lahjoja, joita voi ottaa käyttöönsä. Ink-tiimissä nuorten erilaiset lahjat pääsevät käyttöön ja vahvistuvat.

 

Työelämävalmiuksien vahvistamista ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

Tiimityöskentelyn lisäksi harjoittelijalla on mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja osallistumalla vuorovaikutuskoulutukseen ja tekemällä digitaalisen portfolion. Tiimiharjoittelun aikana saa myös tietoa erilaisista työllistymis-, opinto-, ja osallistumismahdollisuuksista sekä oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista. Lisäksi kokeilemme viikoittain yhdessä eri liikuntalajeja kuten suppausta, joogaa, parkouria tai jalkapalloa tiimin toiveiden mukaisesti. Rentoa tunnelmaa luovat satunnaiset teemalevyraadit, kuukausittainen yhteisruokailu ja kerran tiimin aikana järjestetty tiimileiri.

TIEDUSTELE

Harjoitteluhaku: Miia Matilainen, tiimivalmentaja, 050 411 1672
Yhteistyö: Sari Auhtola, tiimipäällikkö 050 343 8190
Viestintä: Reeta Nitovuori, 050 345 6350

sähköpostit: etunimi.sukunimi@musicagainstdrugs.info

TAUSTA

Ink-tiimitoiminta on STEAn Paikka auki -avustusohjelmaan kuuluneen Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018) myötä syntynyt nuorten työelämäosallisuutta edistävä toimintamalli. Ink-tiimitoiminnan kohderyhmänä ovat 18–29-vuotiaat nuoret ja viikoittainen toiminta muodostuu nuorisojohtoisesta tiimityöskentelystä, yhteisöllisestä toiminnasta sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksista. Arkipäivisin (ma-pe) toteutettavan ja keskimäärin 3,5 kuukautta kestävän Ink-tiimijakson tavoitteena on nuorten työelämävalmiuksien kokonaisvaltainen edistäminen.

Kiinnostuitko? Hae mukaan täältä.