joukko nuoria veturitallin edessä

INK-TIIMITOIMINTA

Music Against Drugs ry tarjoaa 18–29 -vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä. Harjoittelujaksojen kesto ja sisältö suunnittellaan nuorten omien tavoitteiden ja elämäntilanteiden mukaisesti. Nuorten tavoitteiden toteutumista ja tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämistä tuetaan ja seurataan yksilövalmennuksessa. Tiimiharjoittelun voi suorittaa työkokeiluna, opintoihin kuuluvana työharjoitteluna (työssäoppiminen) tai osallistumalla toimintaan vapaaehtoisena.

Tiimiharjoittelun aikana työskennellään pienemmissä tiimeissä nuorten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Jokainen tiimi valitsee keskuudestaan liiderin, joka johtaa tiimin toimintaa ja kehittää sitä valmentajien kanssa. Jokaisella tiimillä on yksi valmentaja mentorinaan. Tiimitoiminnan kautta nuoret oppivat yhteistyötaitoja, oman osaamisen tunnistamista ja jakamista sekä kehittävät vuorovaikutusosaamistaan.

Esimerkkejä tiimeistä ja työtehtävistä:


MEDIA- JA VIESTINTÄTIIMI suunnittelee ja tuottaa erilaisia videoprojekteja, painomateriaaleja sekä web-grafiikkaa ja osallistuu organisaatioviestinnän tekemiseen.

YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TIIMI suunnittelee yhteiskunnallisen markkinoinnin kampanjan nuorten terveyden, hyvinvoinnin tai osallisuuden teemasta.

OHJAUS- JA TAPAHTUMATIIMI suunnittelee ja järjestää erilaisia ohjaustuokioita ryhmälle sekä nuorten tapahtumia.

BÄNDITIIMI harjoittelee yhdessä musiikin tekemistä ja teoriaa musiikkialan opiskelijoiden valmennuksessa.

PELITIIMI ideoi ja toteuttaa peliaiheista toimintaa.

Syksyisin (syys-joulukuu) ja keväisin (helmi-toukokuu) järjestettävien tiimijaksojen pituus on 3,5 kuukautta ja kesätiimin (kesä-elokuu) 2 kuukautta. Jaksoille voi osallistua sovitusti myös lyhyemmän jakson ajan.

“Ink” – Innostava nuorisojohtoinen kehittäminen

Ink-tiimissä jokainen nuori on tärkeä osa Ink-tiimitoiminnan kehittämistä ja viestintää. Hyvänä esimerkkinä nuorisojohtoisuudesta on se, että ensimmäisen tiiminjakson nuoret kehittivät hankkeelle uuden nimen, sloganin ja logon ja brändäsivät tiimiharjoittelut kohderyhmälle sopivaksi. Ink-tiimi viestii innostavasta nuorten kehittämisestä. Ink-tiimin slogan on ”Tartu työelämään”, jota kuvastaa hyvin logon kädenjälki. Jokainen nuori jättääkin ainutlaatuisen kädenjälkensä Ink-tiimitoimintaan, sillä jokaisella nuorella on vahvuuksia, joita voi ottaa käyttöönsä. Ink-tiimissä nuorten erilaiset vahvuudet pääsevät käyttöön ja vahvistuvat.

Työelämävalmiuksien vahvistamista ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

Tiimityöskentelyn lisäksi nuorilla on mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja osallistumalla vuorovaikutuskoulutukseen ja tekemällä digitaalisen portfolion. Tiimiharjoittelun aikana saa myös tietoa erilaisista työllistymis-, opinto-, ja osallistumismahdollisuuksista sekä oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista. Lisäksi kokeilemme viikoittain yhdessä eri liikuntalajeja kuten suppausta, joogaa, parkouria tai jalkapalloa tiimin toiveiden mukaisesti. Rentoa tunnelmaa luovat satunnaiset teemalevyraadit, kuukausittainen yhteisruokailu ja kerran tiimin aikana järjestettävä tiimileiri.

TIEDUSTELE
Harjoitteluhaku: Juho Oikari, tiimivalmentaja, 050 463 4345 
Viestintä: Reeta Nitovuori, 050 345 6350
sähköpostit: [email protected]

Kiinnostuitko? Hae mukaan Ink-tiimiin