DIGI-INK

Keväällä 2020 käynnistyy uusi kolmivuotinen Digi-Ink-kehittämishanke (2020-2022).
Digi-Ink-hankkeessa kehitetään järjestön Ink-tiimitoiminnasta digitaalinen versio, jonka toimintaan nuorilla on mahdollisuus osallistua valtakunnallisesti, asuinpaikasta riippumatta.

Kehittämishankkeen tavoitteena on 18–29-vuotiaiden nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen osallisuuden sekä työelämä- ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen digitaalisen Ink-tiimitoiminnan avulla.

Lisää infoa toiminnasta lisätään verkkosivuille hankkeen kehittämisen myötä.