Hae meille assistentiksi!

Haemme kasvavaan organisaatioomme

Assistenttia liiketoiminnan perustutkinnon oppisopimuskoulutukseen

Assistentin tehtäviin kuuluvat muun muassa taloushallinnon avustavat tehtävät, kuten ostolaskujen, käteiskuittien ja matkalaskujen käsittely, tapahtumatuotannolliset tehtävät, puhelin- ja sähköpostityöskentely, tarvikehankinnat sekä yleiset toimistotehtävät.

Oppisopimuskoulutusta suorittamaan valitaan henkilö, joka on alle 30-vuotias ja/tai osatyökykyinen.

Hakijalta edellytetään:

  • hyvää suomen kielen taitoa
  • motivaatioita uuden oppimiseen
  • vastuullisuutta ja huolellisuutta

Hakijalta eduksi katsotaan:

  • aiempi hyödyllinen kokemus esim.  harrastus- ja/tai yhdistystoiminnasta
  • hyvät vuorovaikutustaidot
  • oma-aloitteisuus
  • tietotekniset taidot

Työ voi sisältää myös ilta- ja viikonlopputöitä.

Hakuaika päättyy sunnuntaina 19.8.2018 klo 23:59. Jatkoon valitut kutsutaan haastatteluihin tiistaina 21.8.2018. Valintahaastattelut järjestetään perjantaina 24.8.2018 Music Against Drugs ry:n toimistolla osoitteessa Matarankatu 4, 3 krs. 40100 JYVÄSKYLÄ. Valituille henkilöille ilmoitetaan valinnasta 29.8.2018 mennessä.

 

Valinnan jälkeen henkilö esitellään oppisopimuskeskukselle, joka arvioi voidaanko henkilölle myöntää oikeus suorittaa oikeus suorittaa tutkinto oppisopimuksella. Tämän jälkeen voidaan tehdä lopullinen päätös oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta ja allekirjoittaa työsopimus.

Alle 30-vuotiaan (ei osatyökykyisen) hakijan tulee olla työtön eikä hän voi olla päätoiminen opiskelija. Lisäksi hänellä voi olla vain vähän tai ei lainkaan työkokemusta.

Music Against Drugs ry toteuttaa rekrytoinnissa positiivisen erityskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vähäisissä määrin toisistaan ansioiltaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Hakijan osatyökykyisyys voidaan huomioda positiivisena erityskohteluna.

Assistentin paikkaa haetaan verkkolomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.musicagainstdrugs.info/assistentti_hakemus_2018. Hakemukset tulee toimittaa 19.08.2018 klo 23:59 mennessä.

Lisätietoja: Music Against Drugs ry:n hallintopäällikkö Juho-Heikki “Juhis” Korhoselta numerosta 044 344 8039 keskiviikkona 8.8.2018 klo 15:00–16:00 sekä keskiviikkona 15.8.2018 klo 12:00–13:00.

Työsuhde alkaa: 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian

Työn kesto: 1,5-3 vuotta riippuen henkilön aiemmasta osaamisesta

Työaika: 38 h/vko

Palkka: 1711,88 €/kk (Ensimmäiset 6 kk 85 % palkasta työehtosopimuksen mukaisesti)

TES: Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus

Tehtävään valitun on toimitettava ennen työn alkamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6 §:n 2.

Avoinna oleva paikka liittyy Paikka auki II -avustusohjelmaan, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Veikkauksen tuotoilla.