Music Against Drugs ry:lle avustusta lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen yhteensä 501 105 euroa vuodelle 2017

 

Raha-automaattiyhdistys on tänään esittänyt myönnettäväksi Music Against Drugs ry:lle avustusta yhteen uuteen projektiin, kahden nuoren palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin sekä jo käynnissä olevien hankkeiden jatkamiseen yhteensä 501 105 euroa vuodelle 2017.

Uusi projektiavustus (84 191 euroa) tullaan kohdistamaan 13–29-vuotiaiden verkkopelaamisesta kiinnostuneiden nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen sekä digitaalisesta pelaamisesta syntyvien haittojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen.

Lisäksi nyt esitetyllä avustuksella jatketaan vuonna 2015 käynnistettyä nuorten työelämäosallisuutta vahvistavaa Inklusiivinen tiimimalli -kehittämishanketta (2015–2018), jonka aikana järjestö tarjoaa eri taustoista tuleville 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Ink-tiimissä. Ink-tiimin toiminnan lisäksi tänään esitetyllä avustuksella jatketaan Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuuden kehittämisprojektia. Tulevana vuonna päihdekasvatuskokonaisuudesta pääsevät osalliseksi jyväskyläläiset nuoret, sillä kokonaisuus tullaan toteuttamaan Jyväskylässä.

“Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä siitä, että saamme järjestönä jatkaa työtämme lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi entistä laajemmin vuonna 2017”, iloitsee Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto.

LISÄTIEDOT:
Reeta Nitovuori, Music Against Drugs ry:n viestinnän suunnittelija
puh. 050 345 6350, [email protected]

Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia, osallisuutta sekä paikallistasolla nuorten työelämäosallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka on perustettu vuonna 2010. Lisätietoja esitteestä: https://issuu.com/musicagainstdrugsry/docs/yleisesite__music_against_drugs_ry