nuoret: päihteiden käyttöä ehkäistään hyvillä kaverisuhteilla, harrastuksilla ja mielekkäällä tekemisellä

Vantaalla sijaitsevan Kilterin koulun liikuntasalissa käy perjantaiaamuna kuhina. Musiikki soi, loisteputkilamput on sammutettu ja hallia on valaistu eri värisillä uv-valoilla. Tilaan odotetaan päivän aikana yli viittäsataa Kilterin koulun yläkoululaista, pitämään yhdessä hauskaa, pelaamaan erilaisia pelejä ja saamaan tietoa päihteistä. Tapahtuman taustalla on Music Against Drugs ry:n, Vantaan kaupungin ja Kilterin koulun yhteistyössä toteuttama ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, johon sisältyy myös tapahtumapäivää edeltänyt päihdetietoa lisäävä kouluviikko. 

Tukioppilaana toimivien Ellan, Sofian ja Ainon mielestä tämän tyyppisille tapahtumille on tarvetta: “On kiva idea, että koko koulu kokoontuu. Se luo sellaista ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. On myös kiva, etteivät kaikki koulupäivät ole sellaista opiskeluu, vaan on sellaista hauskaa myös”, tiivistää Ella ja muut yhtyvät näkemykseen. 

Tukioppilaina toimivat nuoret ovat kuluvan viikon aikana vastanneet erilaisten välitunneilla tapahtuvien aktiviteettien järjestämisestä koulun muille nuorille ja vastaanotto on koettu positiiviseksi. Välitunneilla on pelattu mm. päihdeaiheisia Seppo-pelejä ja muut oppilaat ovat kokeilleet pelejä “hyvällä fiiliksellä”. Lisäksi koulujen seinillä on ollut päihteisiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyviä tietoiskuja julisteiden muodossa. Myös päivän tapahtumassa nuorilla on mahdollisuus testata päihdetietouttaan Kahoot-tietovisoissa, joiden voittajat myös palkitaan. Kahoot-tietovisojen lisäksi tapahtumassa on tarjolla useita muitakin toiminnallisia pelipisteitä, kuten vr-pelipiste sekä reagointikykyä testaava nopeuspeli. 

“On hyvä, että annetaan tietoa kaikista päihteistä ja käytetään siihen aikaa. Olen saanut uutta tietoa itsekin. Uskon, että myös useimmat muut nuoret ovat saaneet uutta tietoa päihteistä”, kertoo Sofia. Kuluneen kouluviikon ja tapahtuman aikana Sofia on päässyt  tutustumaan myös uusiin ihmisiin erilaisten aktiviteettien parissa. Hän kokee, että erityisesti pelipisteiden toimintaan osallistuminen on hyvä tapa päästä juttelemaan uusille
ihmisille.

Nuorten päihteiden käyttöä ja -kokeiluja estäviä asioita ovat Sofian ja Ellan mielestä kivat vapaa-ajan aktiviteetit turvallisissa paikoissa, turvallisten aikuisten seurassa, joiden kanssa voi tarvittaessa puhua: “ Ei sillä tavalla, että pyöritään tuolla kauppakeskuksissa”.  Ainon mielestä olennaista ovat kaverit ja yhteisöllinen toiminta:  “Ettei jäisi yksin, koska silloin saattaa helposti lähteä huonoille teille. Täällä tapahtumassa voi saada uusia kavereita ja on matala kynnys lähteä puhumaan uusille ihmisille ja lähteä yhdessä pelaamaan ja muuta”. 

Kahdeksasluokkalainen Yasir on huolissaan mielenterveyspalveluiden heikosta tilanteesta. Hänen mukaansa hoitoon pääsyssä kestää liian kauan ja seuraukset voivat olla vakavat. Myös Yasir nostaa esille kaverit ja harrastukset päihteiden käytöltä suojaavina asioina, mutta toteaa myös harrastusten olevan usein niin kalliita, että kaikilla perheillä ei niihin ole varaa. 

Samir, myöskin kahdeksannelta luokalta pitää, harrastuksia ja oikeaa kaveriporukkaa tärkeimpinä asioina ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. Hänen mukaansa on myös tärkeää, että itsetunto on hyvä ja on uskallusta myös kieltäytyä, kun päihteitä tarjotaan. Hyvät kaverit haluavat toisilleen hyvää, eivätkä myöskään pakota päihteiden kokeiluun. 

Loppupäivästä tapahtumaan saapuneet Asha kahdeksannelta ja Fiona seitsemänneltä luokalta ovat osallistuneet tapahtumassa tietovisoihin ja kiertäneet eri pelipisteitä. Myös uv-pisteellä on tullut vierailtua. Heidän mukaansa tällaisissa tapahtumissa parasta on, että “ne voivat tuoda ihmiset yhteen ja tuoda iloa”, kuten nytkin on tapahtunut. “Ollaan tutustuttu toisiimme täällä tapahtumassa, siihen meni alle tunti”, iloitsevat nuoret ja jatkavat matkaansa kohti seuraava tapahtumapistettä.

Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuus on yläkouluikäisille suunnattu ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa.
Lue lisää Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuudesta tästä linkistä.


Nuorten nimet on  muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.