Uusia tuulia hanketoiminnassa


Digi-Ink-kehittämishanke käynnistyy

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Music Against Drugs ry:lle avustuksen uuteen kolmivuotiseen (2020–2022) kehittämishankkeeseen, jonka tarkoituksena on tuottaa digitaalinen toimintamalli yhdistyksessä vuodesta 2015 lähtien toimineen Ink-tiimitoiminnan pohjalta. Kehittämishanke kulkee nimellä ”Digi-Ink” ja sen tavoitteena on 18–29-vuotiaiden nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen osallisuuden sekä työelämä- ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen. Koska toiminta on digitaalista, nuorilla on mahdollisuus osallistua siihen valtakunnallisesti, asuinkunnasta riippumatta.


ISGee-verkkopelihanke päättyy

Digitaalisesta pelaamisesta kiinnostuneille nuorille vuosina 2017–2019 toimintaa tarjonnut ISGee-verkkopelihanke ei saanut jatkorahoitusta ja toiminta on katkolla ainakin toistaiseksi. Uusia rahoitusvaihtoehtoja kartoitetaan.

ISGee-verkkopelihankkeen tavoitteena oli 18–29-vuotiaiden digitaalisesta pelaamisesta kiinnostuneiden nuorten hyvinvoinnin edistäminen sosiaalisen vahvistamisen keinoin. Kaiken kaikkiaan hankkeen kautta tavoitettiin yli 200 nuorta, joista aktiivisemmin toimintaan osallistui noin kahdeksankymmentä. Hankkeen loppuhaastatteluiden perusteella 83% toimintaan osallistuneista nuorista kertoi löytäneensä ISGee-toiminnan kautta uuden ystävän ja hankkeen myötä syntynyttä ISGee-peliyhteisöä kuvattiin muun muassa ”Yhteisöksi, johon voi palata milloin vain”.

Hankkeen tiimoilta järjestettiin mm. suosittuja lan-tapahtumia sekä monenlaista jatkuvaa ryhmätoimintaa järjestön toimistolla ja verkon välityksellä.
ISGee-hankkeen pohjalta syntynyt kaikille nuorille avoin Olohuone jatkaa toimintaansa jatkossakin keskiviikkoisin. Lisätietoa Olohuoneesta löydät täältä.)