Yhdistys

Riemu Finland ry (ent. Music Against Drugs ry) on lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö.
Music Against Drugs ry on perustettu vuonna 2010.

Riemu Finland ry:n arvoja ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja ilo. Toiminta on innostanut nuoria eri puolilta Suomea mukaan maksuttomaan, päihteettömään ja sosiaalisesti vahvistavaan toimintaan. Riemu Finlandin toiminnassa ketään ei kiusata ja kaikki ovat yhdenvertaisia. Toiminnassa nuorilla on mahdollisuus saada uusia ystäviä ja onnistumisen kokemuksia ja tutustua erilaisiin harrastuksiin. Kaikki nämä ovat tärkeitä päihde- ja mielenterveysongelmilta ennaltaehkäiseviä tekijöitä.

Yhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja nuorisojärjestöjen kanssa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ja osallistuu oman alansa verkostotyöskentelyyn.

Unelmamme on yhteiskunta, jossa kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhdenvertainen mahdollisuus elää tervettä ja hyvinvoivaa elämää.

Tehtävämme on tarjota kaikilla lapsille ja nuorille yhdenvertaisia osallistumis-mahdollisuuksia heidän taustastaan riippumatta. Yhteisöllisen toiminnan kautta lapsille ja nuorille tarjoutuu mahdollisuus saada ystäviä, kokea kuuluvansa ryhmään, saada onnistumisen kokemuksia sekä löytää omat vahvuutensa.

Tehdään yhdessä työtä lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi!

Music Against Drugs ry:n nimi on heinäkuussa 2023 vaihtunut Riemu Finland ry:ksi. Lue lisää tuoreesta tiedotteestamme tästä linkistä.