Nuoria ja tapahtuman järjestäjiä ryhmäkuvassa Music Against Drugs -iltatapahtuman takahuoneessa.

Tarinamme

Music Against Drugs ry:n toiminta käynnistyi kahden nuoren voimin vuonna 2008 ja ensimmäinen nuorille suunnattu päihteetön iltatapahtuma järjestettiin helmikuussa 2009. Sittemmin järjestön toiminta on kasvanut valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminnaksi, joka työllistää vuonna 2020 yhteensä 11 henkilöä.

Toimintavuosien aikana Music Against Drugs ry on kehittänyt oman ehkäisevän päihdetyön Music Against Drugs -kokonaisuuden, joka on toteutettu yhteensä 29 kertaa yhteistyössä 33:n eri kunnan kanssa. Kokonaisuus sisältää monipuolisia päihteettömiä osallistumismahdollisuuksia lapsille ja nuorille sekä tarjoaa laadukasta päihdetietoutta kunnissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tueksi.

Vuonna 2015 käynnistyneen Nuorten Inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018) myötä yhdistys on tehnyt tavoitteellista työtä myös nuorten työelämäosallisuuden edistämiseksi Ink-tiimitoiminnan muodossa. Hankkeen aikana yhdistys tarjoaa eri taustoista tuleville 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä.

Keväällä 2017 järjestössä käynnistyi digipelaamisesta kiinnostuneiden 13–29-vuotiaiden nuorten osallisuuden edistämisen hanke, jonka tavoitteena on pelaamisesta syntyvien haittojen ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Lisäksi Music Against Drugs ry mahdollistaa nuorille vapaaehtoistoimintaa mm. päihteettömien illanviettojen muodossa.

Yhdistyksen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

 
What do you want to do ?
New mail